Jakie urządzenia są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych?

Większość zakładów produkcyjnych korzysta z energii sprężonego powietrza. Jest to bezpieczne medium, które może być w prosty sposób wytwarzane, magazynowane i przesyłane do różnego rodzaju odbiorników. Jego ogromną zaletą jest też nieograniczona dostępność i bezproblemowa eksploatacja.

Urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza

Aby możliwe było wykorzystanie sprężonego powietrza, niezbędne jest jego wytworzenie. Proces ten polega na wtłaczaniu mieszaniny gazów znajdujących się w atmosferze do mniejszej przestrzeni. Powietrze o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego posiada energię, która po rozproszeniu może zasilać urządzenia pneumatyczne. Do wytwarzania sprężonego powietrza w zakładach produkcyjnych wykorzystuje się kompresory śrubowe. To niezawodny sprzęt przeznaczony do pracy ciągłej, charakteryzujący się dużą sprawnością energetyczną.

Narzędzia pneumatyczne zasilane sprężonym powietrzem

Ilość wytwarzanego sprężonego powietrza powinna być dostosowana do potrzeb odbiorników. W zakładach produkcyjnych odbiornikami energii najczęściej są narzędzia pneumatyczne, takie jak klucze udarowe, wkrętarki, przecinarki, czy też szlifierki. Kompresory wykorzystywane są także w lakierniach do zasilania pistoletów lakierniczych. Ogromną zaletą sprężonego powietrza jest jego dostępność, co pozwala utrzymać ciągłość procesu produkcyjnego. Popularność urządzeń pneumatycznych wynika również z tego, że korzystanie z nich jest bezpieczne. Tego rodzaju sprzęt w przeciwieństwie do urządzeń elektrycznych może być z powodzeniem stosowany w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

2 lata temu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 + dziewięć =