Jak stworzyć biznes plan?

Tworzenie biznes planu to niesamowicie ważne zadanie w przypadku każdej nowej jak i istniejącej firmy. Dzięki takiemu dokumentowi możliwe jest uzyskiwanie między innymi kredytów, które pozwolą na finansowanie działalności. Trzeba jednak plan przygotować w sposób absolutnie poważny, ponieważ tylko w takiej sytuacji instytucja kredytowa zostanie przekonana o rentowności naszego przedsięwzięcia. Dzięki temu w niedługim czasie możemy zbudować prężnie działające przedsiębiorstwo i odmienić swoje życie nie do poznania.

Podstawowe elementy planu

Biznes plan powinniśmy zacząć od opisania co tak naprawdę nasza firma zamierza robić. Należy wyszczególnić rodzaj towarów, które będą sprzedawane, źródło ich pochodzenia (zakup po cenie hurtowej bądź własna produkcja), bądź usług które zamierzamy wykonywać. Dalsze elementy planu to przedstawienie aktualnie posiadanych środków finansowych, a także spodziewanych zysków. Jednym z najważniejszych elementów jest analiza SWOT, o której szerzej za chwilę.

Składowe analizy SWOT

Gdy odpowiemy już sobie na pytanie, jaki biznes otworzyć za 100 tys i zaczniemy nasz plan wcielać w życie, powinniśmy czym prędzej wykonać tak zwaną analizę SWOT. Oznacza ona uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń stawianych przez otoczenie. Analiza ta jest elementem biznes planu, dlatego powinniśmy wykonać ją z największą starannością. Jeżeli wykażemy się obiektywnością to znacznie wzrośnie szansa, że instytucja kredytowa rozpocznie z nami współpracę i zdecyduje się finansować nasz projekt.

1 rok temu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + 8 =