Jak wyglądają psychotesty?

Jednym z rodzajów diagnostyki z zakresu medycyny pracy są testy sprawdzające predyspozycje kandydatów do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Służą one badaniu sprawności psychomotorycznej oraz poziomu procesów poznawczych. Szczególne wskazania do przeprowadzania takich testów dotyczą kierowców zawodowych oraz operatorów urządzeń do pracy na wysokościach.

Jak wygląda procedura badawcza?

Aby kandydaci do poszczególnych zawodów mogli przejść badania psychotechniczne Opole pod tym względem oferuje usługi specjalistycznych pracowni diagnostycznych, które służą pomocą. Przeprowadzane są w nich psychotesty określające poziom intelektualny, cechy osobowościowe oraz zdolność do funkcjonowania w sytuacjach zadaniowych.

Badanie psychologiczne

Badany wypełnia pisemnie kwestionariusze zawierające:

– pytania dotyczące cech osobowych,

– testy sprawdzające myślenie logiczne i analityczne, kojarzenie,

– zadania na spostrzegawczość i koncentrację uwagi.

Wypełnianie kwestionariuszy polega na zakreśleniu odpowiedzi wybranej spośród kilku możliwości. Test osobowościowy opiera się na subiektywnym wyborze określeń najbardziej pasujących do sylwetki psychicznej kandydata. Tu nie ma złych odpowiedzi, ważne jest aby były szczere. W testach zadaniowych chodzi o podanie prawidłowej odpowiedzi. Liczy się też procent rozwiązanych zadań w określonym czasie.

Badanie za pomocą aparatury

Specjalistyczne urządzenia służą do określenia sprawności psychomotorycznej. Są to takie właściwości jak:

– koordynacja wzrokowo-ruchowa,

– widzenie przestrzenne,

– szybkość reakcji,

– adekwatność reagowania na określoną sytuację.

Zakres badań uwarunkowany jest rodzajem zadań wykonywanych na określonym stanowisku.

7 miesięcy temu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 9 =